سایت ناور با عکس هایی از ووهیون با عنوان

مویونگ (اسم نقش نامو در موزیکال) کسی که از اینسپریت محافظت میکنه

آپدیت شده

(والا که بیشتر کشته میده این بشر)

خلاصه که عکسارو دانلود کنید

DL 50 PIC