مقاله سومپی در رابطه با تور آسیایی ووهیون:

ووهیون عضو گروه اینفینیت به طور آسیایی میره!
بیست و هفتم آپریل، کمپانی وولیم فاش کرد که ادامه کنسرت های خونگی ووهیون که آخر سال گذشته شروع شد، قرار ادامه پیدا کنه، شروعش از کنسرت Arbor day در تایپه ساعت 6 عصر به وقت تایپه در تایوان است. و کنسرت ماکاعو ووهیون دوم جون برگزار میشه.
نام ووهیون اولین کنسرت سولو خودش رو به اسم arbor day در blue square در سئول از دوم تا چهارم نوامبر سال گذشته برگزار کرد.
بلیط های کنسرتش تو دو دقیقه به فروش رسید.
کمپانی وولیم اعلام کرده” بخاطر درخواست های زیاد فنهای خارجی تو سراسر دنیا بلافاصله بعد از کنسرت های خونگی، نام ووهیون طور آسیایی خودش رو شروع میکنه.”
اخیرا نام ووهیون واکنش های خیلی خوبی رو از نقشش به عنوان مو یونگ در موزیکال The days گرفته.و هچنین به تازگی به عنوان عضوی از موزیکال Mefisto که از 25 می آغاز میشه شناخته شده.
با همه این برنامه کاری شلوغ، نام ووهیون برای کامبک سولویی در ماه می آماده میشه.