سونگیول از اینفینیت هفته بعد به سربازی میره (مقاله آل کیپاپ)    یک نماینده از کمپانی وولیم به خبر گزاری ها اعلام کرده که “سونگیول 26 ام مارس به سربازی میره ،اون برنامه داره که امروز خودش  شخصا این پیام رو به فن هاش بگه، با خواست خودش زمان و مکان دقیق سربازی اش خصوصی میمونه و فقط دوستان و خانواده و اعضا اون رو همراهی می کنند. “

این ایدول انتظار میره که به عنوان یک سرباز وظیفه فعال خدمتش رو انجام بده.

سونگیول رسما دومین عضوی از اينفينيت میشه که بعد از سونگ گیو لیدر اینفینیت به خدمت سربازی میره.