سونگجونگ اینستاگرامش رو با این عکس آپدیت کرد و نوشت:

#عکسبرداری

سونگجونگ بار دیگه اینستاگرامش رو آپدیت کرد و نوشت:

#عکسبرداری @Kwonhaegeun

آپدیت بعدی سونگجونگ با عکس از خودش و کپشن:

#عکسبرداری #jjongverly

آپدیت چهارم سونگجونگ با عکس از خودش و کپشن:

#مردی‌که‌گل‌تو‌دستشه #عکسبرداری #لی‌سونگ‌جونگ

آپدیت پنجم سونگجونگ با عکسی از خودش و کپشن:

🙌🏻#👋🏻

آپدیت ششم سونگجونگ با عکسی از خودش و کپشن:

#✌🏻

آخرین آپدیت اینستاگرام سونگ‌جونگ با عکسهای عکسبرداریش:

#👍🏻