آپدیت اینستاگرام میونگسو

آپدیت اینستاگرام میونگسو

کپشن پست IG میونگسو :

از این که گذاشتید ادمی مثل من صاحب این همه شادی بشه ممنونم

اول مارس هنوز سرده ولی به لطف شما برام گرم شده

تمام شما بهار من هستید

***************

کپشن پست Weibo میونگسو :

ممنون که همچین خوشحالی بزرگی رو بهم دادید

حمایتم کردید و بهم عشق و مراقبت دادید

من سخت تر کار می کنم

تمام شما بهار من هستید