آپدیت اینستاگرام ووهیون با آهنگ جوچان که نوشت:

آهنگ جوچان خیلی خوبه !!
#گلدن‌چایلد #صدای‌کاریزماتیک