دونگوو اینستاگرامش رو با این عکس آپدیت کرد و نوشت:

مشکلات آسون میشن اگه تو فکر کنی که آسونن و سخت میشن اگه تو فکر کنی که اونا سختن…بیایید همراه جوچان راهی که میخواد بره رو بریم!!!! تبریک بابت اولین آهنگ سولوت~.~ گلدی‌ها و گلدنس ها بیایید همراه هم بریم ~.~ اینفینیت و اینسپیریت شماهم همینطور !!!!