میونگسو اینستاگرامش رو آپدیت کرد و نوشت :

آهنگ یکی از برادرای کوچکتر من تو کمپانی ، جوچانی از گلدن چایلد منتشر شده ~~
لطفا کلی بهش عشق بورزید ~^—^