برنامه Too Much Infinite ( کامل شد )

“Teaser”

دانلود

قسمت اول

360p / 480p / 720p

زیرنویس فارسی

قسمت دوم

360p / 480p / 720p

زیرنویس فارسی

قسمت سوم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

قسمت چهارم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

قسمت پنجم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

قسمت ششم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

قسمت هفتم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

قسمت هشتم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

قسمت نهم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

قسمت دهم

480p / 720p / 1080p

زیرنویس فارسی

دوستان این ترجمه ها یکم عجق وجقه چون از کره ای به چینی بعد به انگلیسی بعد به فارسی

کلا یه جوری جملات چون کپشن ها به صورت هشتگ هستش و این خودش سخت ترش کرده