اپدیت اینستای جونگی با این عکس:


واین عکس رو در استوریش قرار داد:

ترجمه ی نوشته ی رو استوریش:

سخت کار میکنم فایتینگ!!!!!!!!! بزن بریم!!!!!!!!!!

دو تا عکس دیگه رو هم در استوریش قرار داد