دونگ وو سه بار اینستاشو با این دو عکس و یه فیلم از یه توله‌ی گوگولی و رای دادنش اپ کرد:

ویدیو