اپدیت توییتر رسمی اینفینیت با این عکس ها:

تازه یک ماه از ترک لیدر نیم ککیو گذشته? و ۶۰۹ روز تا بازگشتش باقی مونده?امروز باید روز مقدری/مهمی باشه?برای گرفتن جشن یادبود این روز ما سلفی های منتشر نشده ککیو نیم رو منتشر میکنیم? مثل همیشه که گفته میشه عکس ها برخلاف چیزی که به نظر میرسند از هم متفاوت اند? چون ککیو نیم ما با سرش حرکات کیوتی در میاره?‍♂
#دلمون برا ککیو نیم تنگ شده چون داریم نفس میکشیم