میونگی اینستاشو اپ کرد و نوشت:

سلام به همه ! من اوقات عالی رو در اوساکا سپری کردم، بازهم، دوستون دارم و ممنونم!

ویدیو