فرمت دیگه زیرنویس اضافه شد ^^

برنامه جذاب و فوق العاده Knowing brother میونگی و گو آرا با زیرنویس فارسی

لینک های دانلود

540/ 720

زیرنویس

بعضی دوستان با فرمت زیرنویس مشکل داشتن

زیرنویس فرمت نوع 2