به خاطر اعزام لیدر گروهمون سونگ کیو ام وی زیبایی از کنسرت shine برای فن ها تدارک دیده شده

 

 

480/720/1080