تو*ییتر رسمی اینفینیت امروز دوبار برای روز دوم اولین کنسرت سولوی لیدرمون آپ شد☺?

اولین اپدیت قبل از شروع کنسرت با عکسی از سونگگیو

و کپشن? :

دیروز بارون بعد از تموم شدن کنسرت <SHINE> شروع شد و الان که روز دوم کنسرت داره شروع میشه بارون بند اومده? اینطوری به نظر میرسه که بارون نمیتونه از انرژی? خورشید? (ما) ببره
روز دوم <SHINE>! امروز هم چشم انتظار سونگیو در کنسرت هستیم?


دومین اپدیت بعد از کنسرت و عکسی از گیو در کنار پسرای گلدن چایلد بود

و با کپشن? :

دومین روز کنسرت تموم شد?? بخاطر مهمونی که روی استیج باهامون بود ممنونیم درسته؟? اون کسی نیس جز گلدن چایلد (!) همینطور ار جانگجونی که با رپش گیومونو در استیج what did you say همراهی کرد تشکر ویژه داریم?‍♂ فردا با ظاهری درخشان میبینمیتون?


تو*ییتر رسمی گلدن چایلد هم با عکسی از جانگ جون در کنار اسم سونگگیو اپ کرده

و کپشن? :

اوه ? این واقعیه؟?
ججانگ گوی ما که تونست روی استیج کنسرت shine سونگگیو سونبه ی مورد احترام بایسته? ! این عکس رو جلوی اتاق پرو سونبه نیم قبل از شروع استیج گرفت! این ججانگ گو عه که گفت نمیتونه اجرای امروز رو فراموش کنه !
#احترام‌خیلی‌زیاد‌به‌سونگگیو‌سونبه‌نیم
#بودندریه‌استیج‌درکناراوباعث‌‌افتخاره??‍♂?