لیست آهنگ ها:😍😍
۱.اینترو (دوش)
اهنگساز: Niihwa
تنظیم کننده: Niihwa

۲. فرشته: angel
لیریک:Hoya & Niihwa
اهنگساز: Niihwa
تنظیم کننده: Niihwa

۳. همه‌ی چشم ها روی من ⭐️تایتل⭐️
لیریک:Hoya & Niihwa
اهنگساز:Niihwa
تنظیم کننده:Niihwa

۴.نقطه
لیریک:Hoya
آهنگساز:Niihwa
تنظیم کننده:Niihwa

۵.آه
لیریک:Hoya & Niihwa
آهنگساز:Niihwa
تنظیم کننده:Niihwa

۶.رقص
لیریک:Niihwa
آهنگساز:Niihwa
تنظیم کننده:Niihw

 


تیزر های عکسی منتشر شده از هویاتیزر اول ام وی All Eyes On Me:

1080 / 720 / 480

 

تیزر دوم ام وی All Eyes On Me :

1080 / 720 / 480