میونگی اینستاشو اپ کرد و نوشت:

#labno# 자극없는사랑법
#ممنونم b^–^

پ‌ن:labno اسم برندی که ال مدلشون هست
و هشتگ دوم مربوط به تشکیلات برند labno هست