سونگگیو اینستاگرامشو با این عکس در کنار مامامو اپدیت کرد و نوشت :

من طرفدار مامامو هستم. #پارالمیک پیونگ چانگ #bandabi